Thu gom xử lý chất thải nguy hại

Chất thải từ khách hàng về được phân loại thành chất thải có thể tái chế và chất thải không thể tái chế trước khi đưa vào xử lý.

Chất thải sau khi phân loại được đưa vào trong lò hấp từ đằng trước và sử dụng hơi nước bão hòa có áp suất cao để khử khuẩn. Việc áp dụng công nghệ khử khuẩn bằng hơi nước sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, môi trường và quản lý vì chi phí đầu tư và vận hành rẻ hơn phương pháp thiêu đốt; không phát sinh khí thải độc hại, đặc biệt là dioxin và furan. Chất thải sau khi khử khuẩn được nghiền cắt đem chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (đối với chất thải không có khả năng tái chế) và chuyển cho đơn vị có chức năng phù hợp để tái chế (đối với chất thải có khả năng tại chế), nước thải được thu gom, xử lý.

–    Áp dụng xử lý cho các chất thải rắn, lỏng;
–    Cơ chế nạp rác tự động và linh động;
–    Hệ thống giám sát vận hành tự động;
–    Không bị nghẹt gi (vỉ lò) do quá trình nhiệt nấu chảy;
–    Cung cấp khả năng xáo trộn chất thải và không khí cao;
–    Quá trình lấy tro liên tục mà không ảnh hưởng đến quá trình cháy;
–    Kiểm soát được thời gian lưu của chất thải trong thiết bị;
–    Có thể vận hành ở nhiệt độ trên 14000C

Lò hấp có thể được lập trình để chạy cả hai chu trình sau:

  • Chu trình trọng lực: khử khuẩn ở nhiệt độ từ 122°C đến 160°C, quá trình diễn ra như sau: sử dụng hơi nước để đẩy không khí ra ngoài.
  • Chu trình chân không: khử khuẩn ở nhiệt độ từ 122°C đến 160°C, trong môi trường chân không, quá trình thâm nhập hơi nước nhiệt độ cao vào trong khối chất thải diễn ra nhanh và hiệu quả hơn. Chính vì vậy sẽ tiết kiệm được thời gian xử lý. Trong quá trình tạo chân không, không khí hút ra từ trong buồng hấp được xử lý qua một bộ lọc HEPA (Lớp H13 hoặc higherEN 1822, hiệu quả 99,97% trên hạt 0,3 micron, IEST-RPCC001).

* Quy trình công nghệ và tính chất các loại CTNH có khả năng quản lý

Chất thải nguy hại được thu gom từ các chủ nguồn thải sẽ được vận chuyển về trạm xử lý chất thải nguy hại và đưa vào lò đốt chất thải với Công suất 21tấn/ngày. Chất thải rắn sau khi thu gom về sẽ được phân loại và chuyển vào khu vực chờ đốt. Sau đó, chất thải được đổ vào phểu nạp ở độ cao 4,2 m từ sàn nhà. Rác đưa vào phểu nạp bằng hệ thống chuyển rác vào buồng chứa.

Xe thu gom chất thải nguy hại được giám sát GPS – Bộ TNMT giám sát và kiểm tra chéo.


Buồng đốt sơ cấp dùng để hóa hơi chất thải rắn bằng nhiệt trong điều kiện thiếu oxy. Không khí cấp vào lò không đủ cho sự cháy mà chỉ cần đủ cho sự đốt nóng chất thải. Béc đốt phun ngọn lửa vào buồng đốt với một góc phun thích hợp nhằm cung cấp nhiệt cho quá trình đốt nóng này. Khi nhiệt độ trong lò tới 2500C thì quá trình carbon hóa bắt đầu xảy ra. Cuối giai đoạn hóa hơi là giai đoạn đốt cháy lượng cặn carbon, nhiệt độ buồng sơ cấp tăng lên đến 9500C. Lúc này béc đốt sơ cấp không cần hoạt động nữa, nhiệt độ buồng sơ cấp sẽ được cung cấp bởi chính nhiệt lượng tỏa ra từ quá trình phản ứng nhiệt phân. Khi đó cần phải tiến hành nạp một mẻ mới vào lò. Thời gian giữa hai lần nạp được xác định trong quá trình vận hành thử và hiệu chỉnh lò.
Buồng đốt thứ cấp có nhiệm vụ đốt khí gas sinh ra từ buồng đốt sơ cấp. Khí gas được phối trộn với không khí cấp vào ở chế độ không khí dư để đảm bảo cháy hết.
Nhiên liệu trong buồng đốt được duy trì 1.2000C trong thời gian 2 giây bởi 1 béc đốt luôn được kiểm tra nhờ 1 bộ đầu dò lắp cố định trong buồng đốt điều khiển sự làm việc của béc đốt nhằm đảm bảo nhiệt độ cháy trong lò ở giá trị mong muốn. Tại đây, các chất ô nhiễm sinh ra từ buồng đốt sơ cấp được xử lý (đốt cháy) hoàn toàn.

Thu gom bùn thải, chất thải, rác thải nguy hại bằng xe chuyên dụng.


Những chất khí có thể cháy được phát sinh do nhiệt phân rác được trộn lẫn với luồng không khí thứ cấp được đưa vào phía trước lò và hoàn toàn được đốt cháy trong buồng thứ cấp. Sau khi ra khỏi buồng đốt thứ cấp, khí thải được xử lý trong tháp xử lý khí nhằm loại bỏ các tạp chất ô nhiễm trước khi thải ra ngoài ống khói. Tro được đưa qua cửa tháo tro và xả ra ngoài và được đưa vào bãi chôn lấp tro an toàn.